Psychologia biznesu – gdzie szukać pracy?

Bycie psychologiem biznesu jest coraz bardziej pożądanym zawodem. Wynika to z faktu, że polskie firmy dążą do zrównania swoich standardów z firmami zachodnimi, a w tych drugich obecność takiego psychologa jest czymś zupełnie normalnym. Skoro zaś tak, na polskim rynku psychologicznym panuje coraz większa konkurencja – kiedyś wystarczyło mieć tylko studia, a dziś trzeba być już po prostu dobrym. Studenci psychologii biznesu powinni więc zadać sobie pytanie: czy będą w stanie przebić się przez tę coraz większą ilość konkurentów? I co zrobić, aby to przebicie miało miejsce? Specjaliści podpowiadają: już na etapie studiów należy zdobywać doświadczenie, wyrabiać sobie kontakty i rozwijać dodatkowe kompetencje.

Psychologia biznesu jest na tyle szerokim pojęciem, że oferty pracy z nią związane sięgają od działów HR, po pracę na giełdach. Zawsze jednak liczy się znajomość podstawowych i zaawansowanych zagadnień z tej dyscypliny (czyli znajomość zachowań konsumenckich, finansowych itd.), umiejętność wejścia w motywacje człowieka i ich rozbudzenie.

Psychologia biznesu, czyli jak wielkie korporacje grają na naszej psychice

Czy patrzyłeś kiedyś na siebie, jako na ofiarę wielkiego reklamowego świata? Oczywiście nie twierdzimy, że akurat Ty nią jesteś, niemniej jednak nie twierdzimy też, że nią nie jesteś. To, czy stajemy się ofiarami świata reklamy i promocji poniekąd zależy od nas, choć bywa i tak, że nie jesteśmy w stanie czasem oprzeć się wpływom tego paskudnego świata.

Już dawno temu wielcy badacze rynku finansowego ukuli określenie takie jak psychologia biznesu. Oznacza to zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz zwiększenie w ten sposób swoich zarobków. Niemniej jednak, słowo „psychologia” jednoznacznie wskazuje, że cała ta sprawa jest nierozerwalnie związana z człowiekiem. Otóż to – właściciele wielkich firm i korporacji bacznie studiują naszą psychikę, by dotrzeć do naszych umysłów, a nawet najgłębszych zakamarków podświadomości, po czym cichaczem skłonić nas do skorzystania z ich usług.

Cały świat biznesu, giełdy i reklamy to powiązane ze sobą twory. Wszystkie je łączy ze sobą jedna nić osnowy – potrzeba dogłębnego rozumienia mechanizmów kierujących człowiekiem. Pojęcie tego jak człowiek wpływa na kształtowanie się świata finansów pomogło już niejednemu zdobyć bogactwo i sławę.

Psychologia biznesu – pokłosie filozofii giełdowych graczy

Wielu ludzi, którzy zajmują się biznesem od lat, posiada niebagatelną wiedzę i potężne doświadczenie. Potrafią oni przewidzieć zachowanie rynku i dostosować do tego swoje działanie, co skutkuje dobrymi zarobkami i nie gorszą sławą w biznesowym świecie.

Jednym z często używanych terminów przez ludzi sukcesu jest psychologia biznesu. W zasadzie wielu pomniejszych przedsiębiorców nie zna nawet tego sformułowania, podczas gdy jest ono kluczowe w kontekście rozwijania swojej działalności.

Niemniej jednak, nawet ci, którzy dobrze rozumieją to pojęcie, zapominają czasem o jego genezie. Otóż psychologia biznesu jest tak naprawdę została najdokładniej opisana przez ludzi zajmujących się graniem na giełdzie. Żeby grać skutecznie i z sukcesem, niejeden poświęcił całe swoje życie na zgłębianiu tajników i zachowań rynku. Oczywiście cała ta wiedza przekazywana jest od lat i modyfikuje się w zależności od aktualnych potrzeb.

Obecnie, znajomość psychologii biznesu jest wręcz kluczowa w przeprowadzaniu trafnych inwestycji.

Finanse a psychologia biznesu

Aby być skutecznym i satysfakcjonującym w biznesie, niezbędna jest znajomość procesów psychicznych i społecznych. Obszary zainteresowania psychologii biznesu obejmują procesy grupowe, komunikację organizacyjną, motywację i satysfakcję pracowników, przywództwo, kulturę organizacyjną, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługę klienta. Tym samym psychologia biznesu zajmuje się takimi dziedzinami, jak ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama. W ekonomii psychologia biznesu koncentruje się na zachowaniach i potrzebach konsumentów, zachowań w dziedzinie finansów, psychologii decyzji oraz ich podejmowania decyzji. Dzisiejsze realia biznesowe są bardzo wymagające dla menedżerów. Muszą być stale w ruchu ze zmianami gospodarczymi i posiadać rozległą wiedzę nie tylko od kierownictwa, ale od psychologii. Dzięki niej poznają i są w stanie analizować zachowania ludzi. Psychologia taka pomoże kształcić menedżerów, którzy nie tylko są zorientowani rynkowo, ale także posiadają wiedzę i kompetencje społeczne, które pozwolą im płynnie i elastycznie poruszać się na rynku pracy.

 

Gospodarka a psychologia biznesu

Zrozumienie procesów emocjonalnych, motywacyjnych lub komunikacyjnych pozwoli firmom odnieść sukces w różnych obszarach rynku. Skuteczny marketing w dużej mierze zależy od znajomości procesów psychologicznych, społecznych i komunikacyjnych. Psychologia biznesu to doskonałe połączenie kompetencji psychologicznych z wiedzą i umiejętnościami marketingowymi oraz znajomością nowoczesnych narzędzi komunikacji. Tej dyscypliny uczy się w formie warsztatów i studiów, dokładnie odzwierciedlających aktualne realia ekonomiczne. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia podyplomowe. A zatem psychologia biznesu jest dziedziną nauki, która wprowadza teorie psychologiczne w warunki biznesowe. Studiuje zachowanie, postawy i emocje osób związanych z organizacją biznesową. Obejmuje on zarówno pracowników, kierownictwo i akcjonariuszy, producentów i klientów. Jego celem jest usprawnienie działań i poprawa konkurencyjności organizacji poprzez zwiększenie produktywności i zadowolenia pracowników, zbadanie środowiska pracy i warunków oraz zwiększenie efektywności zarządzania.

 

Rynek a psychologia biznesu

Psychologia biznesu pozwala na bezpośrednie połączenie wiedzy oraz umiejętności z oczekiwaniami i wymaganiami rynku i gospodarki. Dostosowuje się ona do aktualnych potrzeb rynku, a jej wyniki konsultuje się się z pracodawcami, doświadczonymi psychologami biznesowymi i absolwentami szkół wyższych. Psychologia biznesu jest również okazją do osobistego rozwoju: zrozumienie mechanizmów i procesów psychologicznych, świadomość wielu uwarunkowań ludzkich emocji, potrzeb i decyzji, a także gwarancją rozwój umiejętności miękkich w komunikacji lub relacjach interpersonalnych. Specyfika wiedzy i umiejętności psychologicznych odpowiada za elastyczne i różnorodne wykorzystanie jej w życiu zawodowym i osobistym – to kapitał, który się opłaca w całym życiu. A zatem psychologia biznesu to połączenie wiedzy z zakresu psychologii człowieka i mechanizmów behawioralnych z praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii i zarządzania. Firmy tworzą konkretnych ludzi, którzy podejmują różne decyzje, zarządzają nimi, negocjują.

 

Sprawna psychologia biznesu

Psychologia biznesu jest dyscypliną oferowaną na wielu uniwersytetach. Rolą psychologa w organizacji jest ułatwienie zmiany tradycyjnej kultury organizacyjnej firmy. W gospodarce ilość rutynowej pracy jest zmniejszana, wykonywana indywidualnie, dla pracy wykonywanej w zespołach. W związku z tym ma znaczenie umiejętność budowania zespołów i ich prowadzenia. Praca jest również coraz bardziej złożoną działalnością, którą pracownicy muszą angażować osobiście. Obecny lider zespołu musi być w stanie go wspierać, znać mechanizmy motywacji, posiadać praktyczne umiejętności w zakresie negocjowania i rozwiązywania konfliktów. Psychologia biznesu uczy zatem motywowania pracowników, budowania zespołów zadaniowych, diagnozy problemów zarządzania i projektowania działań naprawczych, motywacji do pracy, zarządzania projektami i zespołami pracowniczymi. Niemniej jednaj psychologia biznesu łączy najnowszą wiedzę psychologiczną ze znajomością procesów z zakresu zarządzania i ekonomii. To jest bardzo praktyczna ścieżka wiedzy o dużym potencjale na rynku pracy.

 

Pomocna psychologia biznesu

A zatem psychologia biznesu odgrywa także ważną rolę w zarządzaniu zarówno firmą, jak i zasobami ludzkimi. Dzieje się tak ze względu na motywowanie pracowników, kierowanie ludźmi lub wybór personelu. Dziś psycholodzy biznesu najczęściej pracują jako konsultanci zatrudnieni w celu zwiększenia produktywności pracowników i usprawnienia procesu komunikacji. Często współpracują prze szkolenia i systemami selekcji pracowników, takimi jak centrum oceny lub Public Relations, aby stworzyć strategię marketingową. Teoretyczne założenia psychologii biznesu są wykorzystywane do badania zachowania społeczeństwa (zachowania finansowe, podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka) i procesów gospodarczych, a także w centrach badań rynkowych, firmach konsultingowych, bankach, organizacjach, firmach inwestycyjnych i doradczych. Do ich zadań należy przygotowanie ekspertyzy psychologicznej w przypadku podejrzenia naruszenia znaku towarowego przez konkurentów lub nieuczciwej reklamy oraz innych stanowisk. Poprzez wykorzystanie tak wielu obszarów psychologii biznesu jest przedmiotem wielu szkoleń.

 

Dochodowa psychologia biznesu

Psychologia biznesu, po pierwsze, koncentruje się na zachowaniach konsumenckich. Z drugiej strony zajmuje się takimi kwestiami, jak osobowość, motywacja, emocje i potrzeby konsumentów. Po drugie, psychologia biznesu bada zachowanie w finansach. W tej dziedzinie omawiane są zagadnienia psychologii pieniężnej, oszczędzania, zachowań inwestycyjnych. Po trzecie, psychologia biznesu zajmuje się kwestią podejmowania ryzyka i psychologii decyzji. Inne obszary, na których opiera się psychologia biznesu, to marketing i reklama. Psychologia w tych dziedzinach jest bardzo ważna. Bada ludzkie zachowania i efekty technik stosowanych w marketingu lub reklamie. Identyfikacja preferencji potencjalnego klienta jest pierwszym krokiem do sukcesu finansowego. W samej reklamie korzystanie z psychologii jest bardzo powszechne, podobnie jak w pokrewnej dziedzinie Public Relations, tworzeniu marki, logo lub wystroju, podstawą jest psychologia. Kluczem jest bezpośredni wpływ na konsumenta i jego potrzeby, ciekawość, zwracanie uwagi na zakup produktu lub oferowanej usługi.

 

Skuteczna psychologia biznesu

Warto wiedzieć, że psychologia biznesu jest nauką, która koncentruje się na zrozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkiego zachowania w kontekście organizacyjnym oraz jego zachowań zakupowych. Łączy się w niej wiedzę z zakresu psychologii ogólnej (motywacja, emocje, uczenie się itp.) ze znajomością komunikacji biznesowej, rekrutacji, poradnictwa zawodowego, motywacji i oceny pracowników, kształtowania ich ścieżek kariery i rozwijania odpowiednich kompetencji. Psychologia biznesu dostarcza wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenckiej i marketingowej, na przykład mechanizmów zachowań ludzi w różnych formach działalności gospodarczej lub procesów zachodzących w człowieku pod wpływem wpływów marketingowych, co ma wydatny wpływ na samą sprzedaż, jakichś produktów lub usług. Ta gałąź nauki jest skierowana do osób, które chcą zrozumieć, jak ludzie pracują w świecie organizacji i reklamy, przyszłych menedżerów, przedsiębiorców, menedżerów marketingu i zasobów ludzkich oraz analityków finansowych.